שמאי רכוש וחקלאות | בהסמכת משרד העבודה

  אני מאשר/ת קבלת דיוורים ישירים ודברי פרסום ממכללת אורנס בכפוף למדיניות הגנת הפרטיות - מדיניות הגנת הפרטיות
  אני מאשר/ת קבלת דואר פרסומי

  שמאי רכוש וחקלאות | בהסמכת משרד העבודה


  הצורך בשמאים במדינת ישראל הולך וגובר נוכח אלפי התביעות מול מיעוט שמאים – בישראל ישנם ככל הנראה לא יותר מ-250 שמאים אלמנטריים (רכוש) סקר שנערך לאחרונה על ידי האגף למחקר כלכלי של התאחדות התעשיינים, עולה כי 85% מכלל המעסיקים מצביעים על קושי ממשי בגיוס עובדים מקצועיים.

  עובדה זו מובילה את שמאי הרכוש לזכות בשכר גבוהה בתחילת הדרך ובפרמיות של כמעט 5% מערך הנזק.

  בעת אירוע התנגשות ו/או שריפה ו/או שטפון ו/או התמוטטות, ו/או פיצוץ ו/או ירי, הפוגעים ברכוש פרטי ו/או עסקי ו/או ציבורי, עלולה להיות חשיפה לחיי אדם, לרכוש אחר ולנזק עקיף מתמשך.

  ככל שהאבחון יהיה מדויק ומקצועי, יהיה ניתן, לצמצם את הסיכונים הנלווים הן הישירים והן העקיפים

  ובהמשך אף ניתן לצמצם עלויות ופרקי זמן הטיפול להחזרת המצב לקדמותו.

  ריבוי סוגי הסיכונים העלולים להתממש וריבוי סוגי הרכוש: מבנים, מכונות, ריהוט, תכשיטים ועוד, מחייב ידע נרחב ויכולת התמודדות במצבי חירום.

  • להכשיר בוגרים ובוגרות למקצוע שמאות רכוש.
  • הכרות עם סוגי ההתמחויות בשמאות.
  • הבנת מהות השומה בכלל ואת השומה בתחום הרכוש בפרט.
  • הבנת עקרונות השומה ותפקידה בקביעת היקף הנזק.
  • הכרת התלמיד במעמדו כשמאי וחשיבות תפקידו.

  • הערכת שווי רכוש לצורכי פירוק שותפות, כינוס נכסים, מחלוקות בין גורמים שונים ו/או המתבררות בבתי משפט.
  • במקרי נזק ו/או לאחר אירוע אסון כלשהו הגורם לפגיעה ברכוש, תפקידו כולל:
   • אבחון האירוע.
   • בדיקה ראשונית הקובעת אם קיים חשש לסיכון חיי אדם ובמקרה הצורך לזמן גורמי מקצוע.
   • מתאימים ובמקרה הצורך אישור פינוי פיצוי.
   • קביעת סיבת הנזק, תוך העזרות במומחים ע”פ הצורך ובהתאם לסוג האירוע.
   • איתור מקור הנזק.
   • איתור כלל הנזקים וסימונם.
   • בדיקה פיזית ותיעוד מפורט של כלל הנזקים.
   • קביעת הליך החזרת המצב לקדמותו.
   • תמחור – הערכה כספית של נשוא השומה.
  • הכרת הכיסויים בחוקים / תקנות / סוגי הפוליסות / כתבי כיסוי:
   • קרן פיצויים, מס רכוש.
   • חברות ביטוח.
   • כתיבת חוות דעת מנומקת המתעדת הממצאים באתר מבלי להתייחס לסוגיית החבות.

  • חקיקה רלוונטית ומקורות הפיצוי – גורם אחראי, גורם מפצה, אופן פיצוי, פקודת נזיקין, חוק מוצרים פגומים, חוק חוזה הביטוח, חוזרים רלוונטיים, ביטוח לאומי, ענבל, קרן נזקי טבע, קרן פיצויים במס רכוש.
  • עולם הביטוח ופוליסות ביטוח רלוונטיות – חלק ניכר מעבודת השמאי הוא באומדן נזקים לרכוש המבוטח בפוליסות ביטוח שונות, אבחון הכיסוי הביטוחי, החרגות, אופן הפיצוי ללקוח, נהלי עבודה מול חברת הביטוח.
  • מקורות סיכון ואיתורם – הקניית כלים ומיומנויות הנדרשות מהשמאי לאתר את מקורות הסיכון, לגדר ולמנוע אסון. בין נושאי הלימוד יסודות החשמל, בינוי, סיקור סיכונים.
  • חשבונאות ניהולית – מושגים בחשבונאות וחישובי רווחיות לצורך אומדן אובדן הרווחים שעלול להיווצר לבית העסק שרכושו נפגע. פרק זה נועד להקנות לתלמידים.
  • רכוש – מבנים, מכונות, ציוד מכני והנדסי, ריהוט: לשם שיערוך ערכו, מרכיביו, השלכות נזק באותו הרכוש, אופן בדיקת הנזק, אופן שערוך הנזק, שיטות תיקון והחזרת המצב לקדמותו.
  • פרק מעשי – סדנאות אומדן הנזק וכתיבת השומה – פרק זה הינו פרק מעשי המהווה את הליבה של עבודת השמאי, אשר נועד להכשיר את התלמידים בדרכי העבודה הנחוצות לאומדן הנזק, דרכי קביעת השומה וכתיבת השומה, דרכי פעולה להחזרת המצב לקדמותו וכתיבת הדוח המסכם על פיו יבוצע הליך השיקום ותשלום הפיצוי ללקוח. בפרק זה יבוצעו סדנאות עבודה על כל אחד מסוגי הסיכונים ובהקשר של סוגי רכוש שונים.
  • שני סיורים מקצועיים – עבודת השמאי בשטח הלכה למעשה.

  • 12 שנות לימוד.
  • בגרות 1 יח”ל מתמטיקה או מבחן כניסה בנושא חיבור, כפל, אחוזים, משוואות נעלם אחד, שברים.
  • ועדת קבלה.

  תוכנית הלימודים כוללת 304 שעות אקד’.

  מסלול ערב יומיים בשבוע.

  סדנת בונוס ייחודית למכללת אורנס – מומחה חקירת תאונות.

  תהליך ההרשמה וקבלה ללימודים

  שלב 4 : שיחת קבלת פנים , שיבוץ לקבוצות הלימוד והיכרות עם רכז המסלול.

  שלב 5 יוצאים לדרך : אנחנו במכללת אורנס נרגשים להיות חלק מהעתיד המקצועי שלך... להיות חלק מהכשרה מקצועית איכותית בליווי צמוד עד להצלחה..

  שלב 1 : בואו נכיר... שיחת היכרות עם רכזת התחום סקירה ומידע על תכני הלימוד, דרישות שוק התעסוקה, תנאי קבלה.

  שלב 2 : הרשמה מילוי טפסי רישום, ותשלום דמי רישום.

  שלב 3 : משלמים...מכללת אורנס מעמידה לרשותך מגוון מסלולי תשלום וקרנות מימון בפריסה נוחה. תשאלו אותנו על אפשרויות המימון

   אני מאשר/ת קבלת דיוורים ישירים ודברי פרסום ממכללת אורנס בכפוף למדיניות הגנת הפרטיות - מדיניות הגנת הפרטיות
   אני מאשר/ת קבלת דואר פרסומי

   תפריט נגישות

   פרסומת
   (: ?כבר עוזבים
   תנו לנו הזדמנות לתת לכם ייעוץ לימודים